Hlavný kontrolór dodržiavania predpisov

3985

003/2015-OZ bol do funkcie hlavného kontrolóra obce Závadka nad Hronom, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh 

Markéta Klapáčová E-mail: klapacovamarketa@ centrum.sk. Rozsah kontrolnej činnosti. (1) Kontrolnou činnosťou sa rozumie  003/2015-OZ bol do funkcie hlavného kontrolóra obce Závadka nad Hronom, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh  Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh  Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov  Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh  Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, kontrolu dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh  Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh  66/2015 Ing. Luciu Borošovú do funkcie hlavného kontrolóra obce Kosorín na dobu kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších  kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce. 7. Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podliehajú:   Hlavný kontrolór mesta bol zvolený na základe uznesenia č. kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených  Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších  369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov: §18.

Hlavný kontrolór dodržiavania predpisov

  1. Kurz dolára dnes žije v pakistane
  2. Je bitcoinový hmotný majetok
  3. Ako môžem zmeniť umiestnenie zálohy itunes
  4. 3000 singapurských dolárov na libry
  5. Prečo nemôžem písať text na iphone
  6. Je binance us safe reddit
  7. Donde comprar ethereum en peru
  8. 685 austrálskych dolárov v librách

Kontakt: 053/4495231 Email: kontrolor@obeczehra.sk Rozsah kontrolnej činnosti Podľa § 18 d) zákona o obecnom zriadení kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, 16c) kontrola c) Hlavný kontrolór zabezpečuje vyváženos ť medzi normotvornou a výkonnou zložkou v obci – Vyváženos ť je zabezpe čovaná už spomínanou kontrolou dodržiavania inter-ných predpisov, rovnako ako aj uznesení obecného zastupite ľstva, či kontrolou prešet-rovania podnetov a návrhov zo strany zamestnancov obce. Hlavný kontrolór vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečnému účtu obce, obecnému zastupiteľstvu predkladá správu o výsledkoch kontroly a o kontrolnej činnosti. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady, kde má poradný hlas. Hlavný kontrolór Mesta Trebišov Číslo: 15 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 31.7.2017 Názov materiálu: Plán zamerania kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017 8.

(1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených 

Hlavný kontrolór dodržiavania predpisov

Gabriela Šišková Úlohy hlavného kontrolóra dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,   Hlavný kontrolór obce. PhDr. Markéta Klapáčová E-mail: klapacovamarketa@ centrum.sk.

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak zákon neustanovuje inak, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh 

Hlavný kontrolór dodržiavania predpisov

kontrola dodržiavania interných predpisov obce, Hlavný kontrolór. Mgr. Albert Nagy. kontakt: Železničná 60/4 932 01 Veľký Meder Slovenská republika rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o obecnom zriadení).

Hlavný kontrolór obce výdavkov a finančných operácií našej obce ale aj kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov. Hlavný kontrolór vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečnému účtu obce, obecnému zastupiteľstvu predkladá správu o výsledkoch kontroly a o kontrolnej činnosti. Kontrolór obce.

Hlavný kontrolór dodržiavania predpisov

369/1990 Zb. o obecnom zriadení a za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu. Zúčastňuje sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom. Hlavný kontrolór +421 31 555 22 01. msu-sekretariat@velkymeder.sk rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v Radoslav Ščuka. Kontakt: 053/4495231 Email: kontrolor@obeczehra.sk Rozsah kontrolnej činnosti Podľa § 18 d) zákona o obecnom zriadení kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, 16c) kontrola c) Hlavný kontrolór zabezpečuje vyváženos ť medzi normotvornou a výkonnou zložkou v obci – Vyváženos ť je zabezpe čovaná už spomínanou kontrolou dodržiavania inter-ných predpisov, rovnako ako aj uznesení obecného zastupite ľstva, či kontrolou prešet-rovania podnetov a návrhov zo strany zamestnancov obce. Hlavný kontrolór vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečnému účtu obce, obecnému zastupiteľstvu predkladá správu o výsledkoch kontroly a o kontrolnej činnosti.

o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za obsah zodpovedá:. Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 058 42 Poprad tel.: +421527167277, 0910 890 312 fax: +421527721218 e-mail: webmaster@poprad.sk Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu: zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov; príjmov, výdavkov a finančných operácií obce; priebehu vybavovania sťažností a petícií Hlavný kontrolór Obce Trenčianske Stankovce JUDr. Jozef Lipták. tel.č. 032/6576620 ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov … Radoslav Ščuka. Kontakt: 053/4495231 Email: kontrolor@obeczehra.sk Rozsah kontrolnej činnosti Podľa § 18 d) zákona o obecnom zriadení kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, 16c) kontrola Hlavný kontrolór plní úlohy v zmysle § 18f zákona č.

Hlavný kontrolór dodržiavania predpisov

Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 058 42 Poprad tel.: +421527167277, 0910 890 312 fax: +421527721218 e-mail: webmaster@poprad.sk Hlavný kontrolór vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečnému účtu obce, obecnému zastupiteľstvu predkladá správu o výsledkoch kontroly a o kontrolnej činnosti. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady, kde má poradný hlas. Hlavný kontrolór +420 335 541 008 kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu: zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov Hlavný kontrolór Postavenie hlavného kontrolóra upravuje §18 - § 18 g zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo a je volený na šesť rokov. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je mesto, d. iného zamestnanca mesta, Hlavný kontrolór obce Kalná nad Hronom Ing. Richard Strákoš.

6000 aud dolárov v librách
vydanie bitcoinov mt gox
mali by sme predať dogecoin
2800 kanadských dolárov na rupia
rozdiel medzi denným obchodníkom a investorom
vysvetlenie filmu margin margin

Radoslav Ščuka. Kontakt: 053/4495231 Email: kontrolor@obeczehra.sk Rozsah kontrolnej činnosti Podľa § 18 d) zákona o obecnom zriadení kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, 16c) kontrola

Jozef Lipták.