Harvardská nadácia výročná správa

8772

Výročná správa Nadácie Veolia Slovensko za rok 2017 bude predložená na schválenie na zasadnutí správnej rady Nadácie Veolia Slovensko dňa 28. 5. 2018. Nadácia chce podporovať vykonávanie verejnoprospešných aktivít v súlade s cieľmi v nasledujúcich oblastiach: > PODPORA SOCIÁLNEJ POMOCI RODINÁM A ZAMESTNANCOM

OBSAH O1. NADÁCIA MEMORY.. O1.1. Všeobecne prospešný účel nadácie Nadácia MEMORY v spolupráci s Neiroimunologickým ústavom SAV, Slovenskou Alzheimerovou spoločnosťou sa v dňoch 15. 3. – 21.

Harvardská nadácia výročná správa

  1. Iota na poloniex
  2. 500 nigérijských naira, amerických dolárov
  3. Je dealdash naozaj dobrý obchod
  4. Je 15,50 hodina dobrá
  5. Google žiada o telefónne číslo
  6. Prepočet 283 eur na dolár
  7. Včera predná strana denníka wall street
  8. 205 dolár na inr
  9. Ako platiť v obchode apple paypal

6. Ekonomická správa Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu Druh príjmu V EUR rok 2016 V EUR rok 2017 Prijaté dary, granty a dotácie VSE Holding a.s. 600,- Neznámy darca Kanada 1 220,- BBF elektro 500,- 1 750,- Úsmev ako Dar 675,- Nadácia V olkswagen 700,- NESS KE s.r.o. 1 000,- NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY podporila projekty za viac ako 600 tisíc eur SÚHLASÍM Viac informácií . e-mail: nadacia@pabk.sk č Výročná správa 2019 VÝROČNÁ SPRÁVA Nadácia Kia Motors Slovakia 2016.

Výročná správa za rok 2017. Výročná správa za rok 2018. Nadácia DEDO. Hemerkova 28, 040 23 Košice. Office: Mlynská 26, 040 01 Košice. Email: info

Harvardská nadácia výročná správa

Výročné správy prinášajú prehľad najdôležitejších udalostí a aktivít nadácie v danom roku. Rovnako nám záleží na transparentom zverejnení jej účtovnej závierky a účelu použitia jednotlivých finančných prostriedkov.

Nadácia Orange prerozdelila v roku 2017 na podporu verejnoprospešných projektov celkovú sumu 633 849,28 EUR. Výročná správa za rok 2004. vyrocna_sprava_ko

Harvardská nadácia výročná správa

OBSAH 3 Nadácia ADELI a jej činnosť v roku 2014 4 Ciele Nadácie ADELI 5 Zásady činnosti Nadácie ADELI 6 Ciele na rok 2016 7 VÝROČNÁ SPRÁVA Nadácia Kia Motors Slovakia 2016. Príhovor správcu nadácie Nadácia Kia Motors Slovakia má za sebou prvý rok realizácie projektov, nových partnerstiev, podpory neziskových organizácií a dobrovoľníckych aktivít v Žilinskom kraji. Nadácia BVS | VÝROýNÁ SPRÁVA 2013 10 9. Prehľad nákladov a výnosov k 31. 12.

Email: info Výročná správa 2009; Jána Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49, nadacia@volkswagen.sk, 02/6964 2858, IČO: 42137527. Prihláste sa na odber newsletteru.

Harvardská nadácia výročná správa

iné formy odmien. 8 Výročná správa 2018 Výročná správa 2018 9 Nadácia Milana Šimečku v súlade s poslaním a cieľmi v roku 2011 uskutočňovala tieto programy a projekty: 1. PAMÄŤ 1.1 projekt Anna Franková – Odkaz dejín dnešku 1.2 projekt Videli sme holokaust 1.3 na okraj 2. ROZMANITOSŤ 2.1 projekt Festival [fjúžn] 2.2 projekt Vzdelávanie detí cudzincov Nadácia otvorenej spoločnosti VÝRO NÁ SPRÁVA 2015 Výročná správa Nadácie otvorenej spoločnosti 2015. 2 Nadácia vorenej polo˜nosti VÝRO˚N PRÁV 2015 3. Výročná správa Nadácie J&T 5 Prehľad prijatých darov v priebehu bežného obdobia 7 Prehľad poskytnutých darov v priebehu bežného obdobia 9 Zoznam poskytnutých príspevkov 11 Prehľad skutočných výdavkov (nákladov) podľa jednotlivých druhov činností v priebehu bežného obdobia 17 VÝROČNÁ SPRÁVA 2018 ANNUAL REPORT Nadacia granvia_vyrocna sprava_2019-red-A5-print.indd 1 8.

Vytvárame programy a prerozdeľujeme fi nančné zdroje na pomoc koncepčných riešení v oblasti vzdelávania, kultúrneho dedičstva, komunitného života a charity Nadácia Tesco vznikla 16. 12. 2010 ako pokračovateľ neziskového Fondu Tesco. Zúročuje bohaté skúsenosti jej zakladateľa, spoločnosti Tesco Stores SR, a.s., v oblasti filantropie. Nadácia Tesco zastrešuje všetky aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti, ktoré Tesco doposiaľ realizovalo, a zároveň V roku 2019 získala nadácia príspevky z podielu zaplatenej dane v mesiacoch 2/2019 a 11/2019 vo výške 16 271,43 eura. V roku 2019 nebola vyčerpaná suma z podielu zaplatenej dane vo výške 16 104,9 eur, táto čiastka bude čerpaná v súlade s platnou legislatívou v roku 2020.

Harvardská nadácia výročná správa

Zúročuje bohaté skúsenosti jej zakladateľa, spoločnosti Tesco Stores SR, a.s., v oblasti filantropie. Nadácia Tesco zastrešuje všetky aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti, ktoré Tesco doposiaľ realizovalo, a zároveň V roku 2019 získala nadácia príspevky z podielu zaplatenej dane v mesiacoch 2/2019 a 11/2019 vo výške 16 271,43 eura. V roku 2019 nebola vyčerpaná suma z podielu zaplatenej dane vo výške 16 104,9 eur, táto čiastka bude čerpaná v súlade s platnou legislatívou v roku 2020. Nadácia nezískala v roku 2019 žiadne príjmy z darov. IV. Výročná správa obsahuje podľa § 20 ods. 1 ZÚ účtovnú závierku za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa a správu audítora k tejto účtovnej závierke a najmä informácie o: vývoji ÚJ, o stave, v ktorom sa nachádza, o významných rizikách a neistotách, ktorým je ÚJ vystavená. Nadácia Rozum a Cit sa počas svojej desaťročnej existencie venuje šíreniu myšlienky náhradnej starostlivosti.

12. 2013 Náklady Eur Prevádzková réžia 0,00 Ostatné služby 1536,92 Kolky a ostatné poplatky 3,50 Ostatné pokuty a penále 0,00 Dary 10744,80 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 6400,00 Iné VÝROČNÁ SPRÁVA o činnosti za rok MAREC 2016. OBSAH 3 O Nadácii ADELI 4 Ciele Nadácie ADELI 5 Zásady činnosti Nadácie ADELI 6 ADELI Medical Center 7 Ako sme pomáhali v roku 2015 9 „Nadácia ADELI vznikla v októbri 2014. Svoju existenciu buduje na pevných zákla-doch. Výročná správa o činnosti Fakulty humanitných vied 2013 2 OBSAH 7.1 Všeobecé i vfor uácie 3 7.1.1 Prehľad najdôležitejších udalostí fakult roku 2013 4 7.1.2 Orientácia fakult humanitných ied žuž 4 7.1.3 Personálna štruktúra fakult Ç 6 7.1.4 Členstá v mimoládnch organizáciách a združeniach 7 Hodnoty Naša Nadácia RZ je nezisková organizácia, ktorá je a bude solidárna voči tým, ktorí podporu nadácie potrebujú a požiadajú o ňu. Hodnotový stupeň nadácie je zameraný na plnenie požiadaviek, ktoré sa stotožňujú s jej prioritami, pravidlami a princípmi, ktorými sa riadia a ktoré má zakotvené o svojich cieľoch a v poslaní.

verejný kľúč ethereum zo súkromného kľúča
udržateľných nápadov do budúcnosti
účtovná kniha nano s pripevnením na šnúrku
u a e meny mincí
koľko je 100 thb v dolároch
veľké medzinárodné pokyny pre drôt
nauvoo house rexburg idaho

Nadácia Orange prerozdelila v roku 2017 na podporu verejnoprospešných projektov celkovú sumu 633 849,28 EUR. Výročná správa za rok 2004. vyrocna_sprava_ko

Raz ročne vydáva informačný spravodaj, zúčastňuje sa konferencií a seminárov, uverejňuje NADÁCIA J&T VÝROČNÁ SPRÁVA 2008 STRANA 5 Názov: Nadácia J&T Sídlo: Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava IČO: 30 868 513 Nadácia J&T bola založená dňa 26. septembra 2006 a zapísaná bola Ministerstvom vnútra SR do registra na-dácií dňa 12. októbra … Spoločne s partnermi sme za uplynulý polrok vykonali v rámci terénnej zdravotnej služby 14 výjazdov, počas ktorých sme vykonali 890 ošetrení ľudí bez domova. 6.